...

"Za soumraku světla jsme snad i vnímavější. Slyšíme neviditelné a cítíme vůni luk, které vesmíru vracejí denní teplo své nejbližší hvězdy. Za zpěvu nočních ptáků a pískotu netopýrů, tušíme prach dávno mrtvých a snažíme si představit alespoň zlomek jejich velkých příběhů..."


Vážení příznivci, vnímáte-li Čarokraj jako inspiraci a podpory hodný, pomůže nám jeho šíření. 

Váš názor finanční podoby,  pak bude větrem do plachet korábu brázdící pohádku naší krajiny. 
Laskavým donátorům se vynasnažíme ztvárnit srdeční lokaci.
 

č.ú.: 285738796/0300

Děkujeme!

 tomaskubelka@carokraj.cz

+420 734 832 199