Čertovou brázdou k mohyle Homoli

Čertovou brázdou k mohyle Homoli

GPS   50.065817, 14.962387

Čertova brázda. Pravěká dálnice, úvoz o délce jednadvaceti kilometrů a pozoruhodné šířce i dvaceti metrů.
Badatelé hovoří o liniové stavbě mladší doby kamenné. O ne jedné, ale často více paralelních stopách. Od brodu na Sázavě ku brodu na Labi. Jednalo se o dopravní komunikaci na ose mnohých pohřebišť, četných studánek, pramenů a snad i posvátných hájů. Tato poutní, na několika místech obousměrná tepna mohla míti tedy i svůj kultovní význam.
Středověká interpretace praví, že to vše vyoral čert. Ne sám, to když jej do pluhu zapřáhl sv. Prokop v časech,  kdy z jeskyně na Sázavě vyháněl na tisíc temných démonů. Pozdější opat Sázavského kláštera a po smrti svatořečený Prokop se narodil v Chotouni.
Čertova pomyslná brázda tvořila mezi Lipskou horou a  chotouňskou mohylou Homolí nečekaně přímou úsečku.
Jazyk prokopské legendy vysvětluje, že místní pahorek navršila čertem setřená hlína z radlice Prokopova pluhu. Jedná se však o hrob velmože z dob bylanské kultury sedmého století před Kristem. Přesto bývá nazývána též mohylou sv. Prokopa. Její vrchol korunuje kříž vztyčený zde roku 1808.

« zpět < předchozí lokace následující lokace >