Popravčí dub, Velké Losiny

Popravčí dub, Velké Losiny

GPS   50.0231117N, 17.0352417E

Popravčí dub. Vypráví se, že už před více než čtyřmi sty lety přidržela větev provaz, jenž pak rázem a navždy zastavil viselcův čas.   
Za naší nedávné noci byl mráz a společníkem pochybnost, zda patnáct let padlého svědka, kdysi rozložité koruny a ještě hlubšího stínu, vůbec najdeme. A náhle, s pocitem chladu, který nám přeběhl po zádech, tam nejen byl a stál, ale jako nějaký prehistorický pamětník, tvor z neskutečných dob a vzdor všemu, od života ke smrti, na nezdolných končetinách dál kráčel.
Jako konopný provaz sevřel krk oběšenému, dusil útlak panských nároků nevolníky v oblasti do té míry, kdy nelze dál. Vzpoura přetekla do selské rebelie patnácti obcí. Co s jarem započalo, ukončilo léto roku 1662. Naděje umírá poslední. Té místní podtrhnul stolici samotný císař Leopold I. Soud na dálku a bez obhajoby, doručený dopisem, završil agónii povstání popravou stětím trojice vůdců. A tak patrně i exekuci na hrdle Kryštofa Wintera z Maršíkova, Mikuláše Pecolta z Vikýřovic a Hanuše Jaška z Velkých Losin, svým stínem zastřešil tak řečený Popravčí dub.
Jen o šestnáct let později se na temné scéně Velkých Losin objevila hrůzná postava Jindřicha F. Boblika z Edelstadtu. Na celý kraj dopadlo kladivo na čarodějnice...

« zpět < předchozí lokace následující lokace >