Žižkův dub, Myšlín

Žižkův dub, Myšlín

GPS   49.936160, 14.741553

Hodně pamatuje. Ta paměť sahá snad až do pohanských dob. Do časů za oponou, kdy slované ještě rezonovali původním kultem. Nedaleké obětiště, záhada mlecích kamenů u Zvánovic či pomístní jméno orákula Černé Voděrady nám zprostředkovávají zapomenutý pocit.
Až k němu pak údajně sahá paměť Žižkova dubu. Uvážíme-li, že jeho roky se do letokruhů sčítaly již tenkrát, musí jich být navrstveno nad jedenáct set.
Kníže Bořivoj, manžel později svatořečené Ludmily, dal po svém křtu rozvrátit i blízkou výspu starého kultu. Smrt jeho vládu završila pravděpodobně v roce 889. Měl-li náš strom být výrazný tak, aby jej předci zasvětili Perunovi, nemohl být, již tenkrát, v krajině přehlédnutelný.
Co těmto počtům nesedí je skutečnost, že dnes je jeho stáří odhadováno nejvíce k osmi stům let.
 
Žižkův přídomek se skloňuje od husitského tažení k Českému Brodu roku 1421. Tehdy se tu vojevůdce z Trocnova setkal s Petrem z Cimburka.
Kněz ve svém slyšení orodoval za Mnichovice. Jméno vsi nám jistě napoví i důvody té přímluvy.
Duchovní byl ale záhy obviněn, usvědčen z vyzvědačství a na větvi dubu jako viselec popraven. 
Pozdější okolnosti odhalily svědčícího křivopřísežníka pravým zvědem. A tak zůstává otázkou, zda staré větve nevzaly lanem oporu pouze jednomu oběšenci.


« zpět < předchozí lokace následující lokace >