Zjevení a vražda, Suchý důl

Zjevení a vražda, Suchý důl

GPS   50.543864, 16.256300

Kristinu Ringlovou čekalo mysteriozní zjevení.

Prostá, teprve čtrnáctiletá dívka vstoupila do mlází Ticháčkova lesa. Hub poskrovnu. Oči hledí houštinou vlevo, vpravo od pěšiny. Je třeba hlouběji do stínu vzrostlých stromů. Když v tom úlekem zavrzalo proutí. Košík divže nevypadne a dech na moment stojí. Na srdeční straně postava. Vysoká, štíhlá, jakoby se vznášela. V červeném šátku, tváře mrtvé. Černé roucho k zemi splývá.  Na šest kroků a hned na tři, dívce blíž. "Pozdrav Pán Bůh" a znovu "Pozdrav...". Kristina vzala nohy na ramena. Třetí pozdrav již k prchající letí.

Tak stalo se o desátém srpnu 1892. Matka: "už tam nechoď!" Však pětadvacátého, stejné místo a paní krásná, až dech se tají. V jasném zraku Božská dobrota, tentokrát šedý šál. "Neboj se, děvčátko. Proč jsi prve se strachem byla, to byl posel. Poslouchej, buď mou pěvkyní. Tu ať se lidé modlí. Do třetice řeknu víc." Jak svíce sfouknutím pak byla pryč.

Už nebála se a vše zas a znovu.  Zvěst šla krajinou. Komise prošetřovaly věrohodnost událostí.
Tisíce dychtících poutníků čekalo na zázrak, bývalo jich i 15000 denně. Les se změnil, svaté obrázky a růžence visely po stromech. Ubýval, každý chtěl trochu svaté půdy. "Prý je léčivá!" Biskup však nevěří té zvěsti.
Proti živelnosti shromáždění posléze zasahuje četnictvo, zatýká se. Pro potyčku jde do měsíčního chládku i sama Ringlová. Po jejím propuštění, po třiadvacáté, se zjevení Panny Marie odehrálo naposledy.
 
Finální ovšem nebylo potýkání se Ringlové se zákonem. Dalších třináct let jejího pohnutého života ukrojil rozsudek vynesený nad zločinem úkladné vraždy. Na cestách Rakouskem měla zastřelit svou kamarádku. Odtud také někdy v sedmdesátých letech dvacátého století přišel dopis umírajícího kněze. V minulosti se mu u zpovědi z této vraždy vyznal skutečný vrah.
 
Po více než stech letech přinesl zkázu klidnému místu zlovolný čin žháře. O další rozruch se postarala fotografie spáleniště, na níž je, zdá se, rozpoznatelný nový přízrak. Sbírka suchodolských a polických pak dovolila v Suchém dolu vystavět  Ticháčkovu kapli znovu. 

« zpět < předchozí lokace následující lokace >