U Antoníčka, Choltice

U Antoníčka, Choltice

GPS   49.981333, 15.622639

Zastavení se, zpozornění. Pocit a nálada z kapliček a míst jim podobných, nám od nepaměti připomíná vyšší rozměr. Boha. Jakýsi generální text. Lehkost i závrať z otevřeného nebe, konejšivost a síla prostoru rezonovala v člověku jako výchozí bod, pata posvátné vertikality. Spočinutí zde otevíralo lidskou mysl k osvěžení. Jako artézský pramen tryskající vzhůru. A to jistě nejen v minulosti.

Barokní zastavení U Antoníčka nám připomíná světce z Padovy, jemuž ve 13. století naslouchalo až třicet tisíc duší. Na jeho mše se věřící tísnili. V Rimini neměli zájem. Tam pak i ryby vystrčily z jezera své hlavy, jen aby slyšely a slova kazatele jim po hladině neušla. Domorodci ve víře obrátili. Uslyšeli.
I v Cholticích se dobře naslouchá. Vítr, ta hudba sfér, tu češe vlasy prastarých stromů zámecké obory.

« zpět < předchozí lokace následující lokace >