U Antoníčka, Choltice

U Antoníčka, Choltice

GPS   49.981333, 15.622639

Pocit zastavení se a zpozornění. Malé kapličky a další místa takové nálady nám od nepaměti připomínají vyšší rozměr. Boha. Jakýsi generální text. Lehkost, kterou jim dodává otevřené nebe, konejšivost a síla prostoru rezonovala v člověku jako výchozí bod, jakási pata posvátné vertikality. Spočinutí zde otevíralo lidskou mysl k osvěžení jako artézský pramen tryskající vzhůru. A to jistě nejen v minulosti.

 
U Antoníčka nám barokní kaplička připomíná světce z Padovy, jemuž při kázání ve 13. století naslouchalo až třicet tisíc duší. Na jeho mše se věřící tísnili, aby dobře slyšeli. V Rimini neměli zájem. Tam pak i ryby vystrčily z jezera své hlavy, jen aby jim slova kazatele po hladině neušla. Domorodci ve víře obrátili. Uslyšeli.
I v Cholticích se dobře naslouchá. Vítr, ta hudba sfér, tu češe vlasy prastarých stromů zámecké obory.

« zpět < předchozí lokace následující lokace >