Panská skála, varhany a ponorky, Kamenický Šenov

Panská skála, varhany a ponorky, Kamenický Šenov

GPS   50.769584, 14.484164

Kdyby nám Balbínova barokní, dnes ztracená mapa míst svatých a klatých byla k nahlédnutí, kdo ví, co by poodhalila. Prokletých míst prý přibývá. Ta harmonizující se z krajiny vytrácejí, jako vysychá i síla pramenů dříve léčivých studánek. 

Panskou skálu, ony píšťaly kamenných varhan, vzedmula puklinami v zemské kůře neudržitelná síla, kterou by člověk minulosti nazval s jistotou peklem. Žhavé magma se na samotný povrch ale neprodralo. Zastavilo se. Uvězněné pak dlouho hledalo svůj klid a pozvolna chladlo. Tak vznikla odlučnost, kterou vnímáme jako píšťaly, jež "rozehrálo" samotné jádro Země.
 
Čas vesmírných hodin se pootočil. Planeta okolo horké hvězdy snad třicet milionkrát. Původní, holé návrší bylo osazeno třemi křížky. Jednalo se o místo svaté nebo prokleté? Druhé možnosti by u jihovýchodní paty čedičového útvaru nasvědčoval Mariánský sloup. Upomínka smrti dvou pocestných. Sněhová bouře osmnácté lednové noci roku 1739 tu vzala život vdově a mladému tovaryši. 
Nové zastavení zde nechal vyzdvihnout prácheňský rychtář. 
 
Pozdější majitel pak fragmentované skalisko uchopil jako snadno dolovatelný zdroj kamene. Lom ukrojil kus krajiny. Vzniklo tak i dnešní dešťové jezírko. Pozoruhodnost lokality však přinesla  zájem a ten ji zachránil od kompletního rozebrání. Cesta to nebyla jednoduchá, hledání zdrojů bylo svízelné. Po letech pronájmu, který zastavil těžbu, se konečně vybral obnos umožňující odkoupení. I tak se později těžba obnovila. Šestibokých sloupů, které tu dosahují až patnácti metrů, mělo být použito i při budování nacistické ponorkové základny na ostrově Helgoland.
Dnešní Národní přírodní památka je již od roku 1895 i nejstarší geologickou rezervací v Čechách.

« zpět < předchozí lokace následující lokace >