Kamenná záhada, Zvánovice

Kamenná záhada, Zvánovice

GPS   49.941764, 14.793119

Jakoby se zvrhnul nejeden tíhou naložený povoz. V Haberském údolí se nahodile zakutálelo na tři desítky kamenných válců. Záhadný náklad vyvolává otazníky, zvláště zdá-li se, že do koryta Zvánovického potoka vrůstají snad už od nepaměti.
Uměle opracované kameny o průměru devadesáti až stodvaceti centimetrů s výškou půl metru nesou přízvisko mlecí. Žernovy takové velikosti by však nepostrádaly středový otvor, jímž by je mlecí ústrojí mohlo posunout k vlastnímu účelu. Nechyběl by údajně proto, že vrtáním, až po velice náročné přepravě na místo určení, by kamenům hrozilo rozlomení.
Ale i kdyby: mouku si nepředstavujme, takto hrubozrnný granodiorit je k semletí obilí zcela nevhodný. Uchopitelné naopak je,  že kameny měly namířeno k drcení rudy do hory Kutné či Stříbrné Skalice. Po těžké přepravě by však následoval výše řečený hazard.
Někteří badatelé obracejí pozornost do vzdálenějšího času a výše na kopec. Jeho návrší nese podivný útvar, který byl nazván Čertovou hlavou. Považme také, že v krajině působil, s čertem oral a démony vyháněl později svatořečený Prokop. Nová víra přinášela očistu a rozbíjela pohanské kulty. Kameny tak mohu být rozvalinou předkřesťanské svatyně, snad věštírny. 
Smělé myšlence nahrává skutečnost, že ony válce jsou zakutáleny na obou stranách kopce. Na Čertově hlavě je také neobvykle pravidelná, kruhová, skalní mísa. Možné orákulum věštby z temné hladiny jezírka. Sousední Černé Voděrady pomístním jménem také leccos naznačují. Rozdávaly se tu z černé vody vyčtené rady? Žulové válce pak mohly být jednotlivými díly, které vyskládaly sloup na způsob těch řeckých. A s pohanským bůžkem nejvýše.

« zpět < předchozí lokace následující lokace >