Velkomoravský kostel Kopčany

Velkomoravský kostel Kopčany

GPS   48.796185, 17.108558

Znalcům se zastavil dech. Kostelík jako dlaň a přece kdosi zvolal "Hé megalé Moravia." Otisk své doby byl  spojen s předrománskou hlubinou času, Velkou Moravou. Tři odkryté hroby podaly zprávu a opona nejasností se poodhalila. 

Postačí málo a dojdeme k Moravě. Řeka jakoby se rázem přemostila. Nové svědectví spojilo prastaré břehy a ožilo vzpomínkou shodného času. Pouhých pár set metrů nás přivede do starých Mikulčic, centra prvního státu.

Tam i jinde se však stavební odkaz dochoval v podobě kamenných základů. Pouze zde na slovenském břehu u Kopčan, ve kterých se narodil prezident T. G. Masaryk,  stojí svatostánek snad až v osmdesáti procentech původní podoby. Drobnou proměnu přinesla gotika. I dnes tak můžeme číst ze starého zdiva o čase knížat Rostislava či Svatopluka, jehož po dnes skloňujeme v příměrech síly svornosti,  pevnosti prutů, ze druhé poloviny devátého století. Venkovní část kněžiště nese pod jižním okénkem tajemství pro pozorné oči. Na jednom z kamenů historického zdiva se dochovala runa.
 
Velkomoravská svatyně je zasvěcena sv. Markétě Antiochijské a uvažuje se, že je důkazem christianizace před příchodem věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Světice je řazena mezi drakobijce. Její příběh se podobá mnoha legendám, kde dcera pohanského kněze přilne srdcem ke křesťanské víře.
 
"Ta chvíle nám burcovala obrazotvornost. Za úsvitu nového dne se říční krajinou převalovala noční mlha a my si s její lehkostí představili přilehlou osadu i velké pohřebiště. A snad i příchod krále..."

« zpět < předchozí lokace následující lokace >