Hrad labyrintu Brandýs nad Orlicí

Hrad labyrintu Brandýs nad Orlicí

GPS   50.000609, 16.290758

Po horkém dni návrší z opuky jen sálalo. Jako odnikud se nad divokými stezkami vynořovaly desítky světlušek. Hmyz svítící díky látce luciferin. Latinsky řečený světlonoš.

Pocit těch chvil jsem už znal, opakovaně se vracívá v prostředí dávných sídel. Fotíte a po chvíli jste s pocitem, že tu nejste sami.

Kdesi dole při Orlici sepsal v soumračných pobělohorských letech onen opravdový světlonoš, učitel národů Jan Ámos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce.

Slavné dílo věnoval bratru ve víře, svému ochránci a majiteli panství, největšímu brandýskému rodákovi Karlovi staršímu ze Žerotína.

Bezpečí však bylo do času. Neodbytnost bolestného exilu brzy nakráčela i do údolí u Brandýsa nad Orlicí.

Hrad od sklonku 13. stol. šel z ruky do ruky. Byl útočištěm i loupeživému rytíři Oldřichovi. Jako nepotřebný jej k úbytu přivedli a pobořili Pernštejnové.

Pozdější majitel Bohuš Kostka byl za protihabsburský odboj odsouzen k jisté formě domácího vězení. Tenkrát zříceninu rekonstruoval. Psala se však už jiná epocha, do popředí zájmu vstoupilo pohodlí, a tak Kostka zanechal hrad svému osudu a v podhradí vystavěl zámek.

Skloňujeme-li komfort a vzhlédneme na zbytky renesančního paláce, jsme i tak doma, již ve 14. stol. jeho kamenné útroby někdejší slávy zútulňoval systém horkovzdušného vytápění.


« zpět < předchozí lokace následující lokace >