Štola Modré rozsedliny Štěpánov nad Svratkou

Štola Modré rozsedliny Štěpánov nad Svratkou

GPS   49.510931, 16.342141

Železným srdcem pernštejnského panství býval Štěpánov nad Svratkou. V jeho okolí se těžilo dokonce stříbro, ale i měď a železná ruda. Výhně tu žhnuly od středověku,  zvonění hornických želízek se neslo již ve 13. století. Řeka roztáčela soukolí a kladiva hamrů usnadňovala svým rytmem tíhu černého řemesla. S povýšením na městečko s koncem šestnáctého století byla i původní robota odměněna platem. Později přibyly i vysoké pece. V čase páry přišlo prvenství v habsburské monarchii.  České ruce vytvořily první provozuschopný parní stroj, který pak v Brně poháněl soukenickou valchu. 

V sedmdesátých letech minulého století přibylo ke starým štolám cosi, co svým tajemstvím snad mělo zůstat skryté. Jak by jistě řekl každý znalec Středozemě, který svůj pohled opře o železné, jako ne náhodou pootevřené dveře, v provedení portálu zásvětí Tolkienovy Morie.
Mým synkům, ale i nám dospělým, padla v údivu nad kouzlem štoly Mír čelist. Její podzemí se dělí do dvou ramen. Východního s délkou 232 m, které se od chodby původního směru (135 m) odklání v místech tak řečené Modré rozsedliny, jež je pojmenovaná od dřívějšího výskytu blankytného azuritu...

« zpět < předchozí lokace následující lokace >