Tanzberg Mikulov

Tanzberg Mikulov

GPS   48.806858, 16.637867

Ještě i s počátkem sedmnáctého století dopřála taneční hora chase bujarého tance a skoků nad plameny. Pak však zlomově a záhy nad včerejškem vyvstal kříž. To cestu pohanskému reji zkřížil olomoucký biskup. 
 
Kardinál František Dietrichstein konal ve jménu víry, z vděčnosti Bohu. Jen co nad krajinou přešel stín a odezněla černá smrt (1622),  zde vystavěl kapli sv. Šebestiána (1623-30). K ní vedoucí křížová cesta zaujímá úctyhodnou tradici nejstarší v zemi.  
V dalších osazeních krajinné kompozice zde vyrostla zvonice i Boží hrob. 
 
Tanzberg tak v rámci rekatolizace stírá svou pohanskou minulost. Jako s otočením další stránky se pahorku dostalo nového jména. Od toho času se již z dálky skví jako Svatý kopeček.

« zpět < předchozí lokace následující lokace >