Kameny a obelisk, Velká Straka

Kameny a obelisk, Velká Straka

GPS   49.8779728N, 15.8800339E

Znáte měkkou přitažlivost kamenů? Je oblá, až láká na dotek. Modeloval ji čas. Krajina jí bývala plná. S rozmachem civilizace se však počala vytrácet. Celá stáda volně ležících balvanů byla roztloukána. Rozmělnila se do cest či náspů železnice. Prostředí, kde se nevytratila zcela, pak jejich přítomnost významně povznáší. 

Křivky zvětralé žuly, vyvolávají jakýsi ušlechtilý dojem čehosi, co tu leží od nepaměti. S poklesem hladiny třistaletého rybníku Velká Straka pohlédlo vzhůru i stádo pod vodou obvykle spíše skryté. Shluky balvanů v okolním lese tu obrůstají mechem. Ten, možná největší a nejtěžší z nich, byl ale přemístěn.
 
Pamětníci vzpomínají místo mezi lesními rybníky Velkou a Malou Strakou. K balvanu úctyhodných rozměrů byla vystavěna provizorní drážka. Železnice, po níž vojáci železničního pluku přepravili do Pardubic desetimetrový monolit. Šlo tak o několikaměsíční a dost možná operaci hodnou stavitelů pyramid.
 
Zvětralý kámen dostál umělecké proměny. Myšlenkou akademického sochaře a kapitána Františka Zusky se pak k nebi, v nynějším krajském městě na Zborovském náměstí, v březnu roku 1938 napřímil obelisk korunovaný okřídleným kolem. Tvářnost a symboliku jeho vertikále dodává i znak ČSR a zdvižený meč.
Monument současně oslavoval dvacetileté výročí vzniku republiky i zřízení samotného pluku. Další roli sehrávala upomínka na padlé spolubojovníky při obraně vlasti proti Maďarům roku 1919. Současný text jej věnuje:  "Obětem za vlast 1918-1945"

« zpět následující lokace >