Keltská svatyně, Ludéřov

Keltská svatyně, Ludéřov

GPS   49.582715, 17.041323

Do noci zahalený les ukryl i pozoruhodný útvar. Valy připomínající keltské svatyně západních krajů. Blízké a silné laténské osídlení, i údajné nálezy amatérských archeologů, jakoby nahrávaly domněnce zasvěceného místa. Profesionálové svůj pohled na původ čtyřúhlého tělesa upírají však spíše do časů barokních. A to k třicetileté válce. Vyvýšená nároží obrany a zejména fakt, že valy svou situací protnuly dřívější středověkou cestu, jsou vykládány jako švédské šance. Ani keltské nálezy myšlenku nerozporují, situace sídliště v bezprostředním dosahu mohla Švédy nechat převrátit půdu se staršími nálezy. Kdybychom připustili možnost svatyně, znamenalo by to, že přerušený úvoz dávné cesty je starší, než se předpokládalo. To by podle archeologa Pavla Šlézara pak bylo zjištěním evropského významu,  větším než nezřídka popsaná laténská duchovní místa. Cesta, o které hovoříme, je jedním z pramenů stezky z Prahy do Olomouce. "Tu máme již dobře zmapovanou od Jevíčka přes Konici až sem", dodává odborník.

Nedaleký menhir vyzdvihla do vertikální polohy mezi nebe a zemi až současnost. Návrší tak v roce 1999 zušlechtil akademický sochař Tomáš Chorý. Prý se tu také setkávají kruhy soudobých bratrstev snažících se navázat na energii místa. I my, když jsme s brzkou nocí dorazili, byli na dálku překvapeni mihotavým světlem. Kamenný symbol tu s večerem už kdosi uctil zapálenými svícemi.

« zpět < předchozí lokace následující lokace >