Radkov utajený hrad

Radkov utajený hrad

GPS   49.747281, 16.733920

O existenci hradu Radkov se v hluboké náruči věků nedochoval žádný písemný záznam. Až by se zdálo, že se o jeho zapomnění někdo velmi dobře postaral.

Věty nesoucí se o této lokaci jsou pronášeny v teoretické rovině úvah či ojediněle, když jejím lesem zazvonil objev nějakého hmatatelného nálezu.

Skrovné odkazy písma nás k jeho jménu vedou jen u nedaleké obce, v níž stávala zemanská tvrz.

Snad se původně jednalo o rozlehlý, na ostrožně obtékané Třebůvkou, situovaný hrad. Přístupovou část zde vymezoval hluboký, ve skále tesaný příkop a jeho kamenem navazující štítová hradba. Ta však jakkoli mocná, nebyla v jednotě se situací hradu nikdy dokončena. Svého času pak byla korunována dřevěnou palisádou. Hrad svou fortifikací dodal jistotu pozdější opevněné tržní osadě s řadou objektů a centrální návsí o půdorysu 20x30m. Nejzápadnější, nad údolím Třebůvky vynesená část ostrožny mohla nést sídlo šlechtice. Po paláci tu však není ani kamene.

Nalezena zde byla keramika i kupecké váhy. Objevené militárie mohou nasvědčovat teoriím násilného zániku.


« zpět < předchozí lokace následující lokace >