Radkov utajený hrad

Radkov utajený hrad

GPS   49.747281, 16.733920

existenci hradu Radkov se v hluboké náruči věků nedochoval žádný písemný záznam. Skrovné odkazy písma nás patrně vedou jen k nedaleké obci, v níž stávala zemanská tvrz.
 
Snad se původně jednalo o rozlehlý hrad situovaný na ostrožně obtékané Třebůvkou. Přístupovou část zde vymezoval hluboký, ve skále tesaný příkop a jeho kamenem navazující štítová hradba. Ta však jakkoli mocná, nebyla v jednotě se situací hradu nikdy dokončena. Svého času byla korunována dřevěnou palisádou. Hrad svou fortifikací dodal jistotu pozdější opevněné tržní osadě s řadou objektů a centrální návsí o půdorysu 20x30m. Nejzápadnější, nad údolím Třebůvky vynesená část ostrožny mohla nést sídlo šlechtice. Po paláci tu však není ani kamene.
Nalezena zde byla keramika i kupecké váhy. Objevené militárie mohou nasvědčovat teoriím násilného zániku.

« zpět < předchozí lokace následující lokace >