Scala sancta a černý kočár, Homole

Scala sancta a černý kočár, Homole

GPS   50.054222, 16.258843

Říká se jim schody do nebe nebo svaté schody. A přece tu podle pověsti, co noc, drkotá čertem tažený černý kočár. Loukoťová kola na jeho stupních sténají a vezoucí se hraběnka už dávno vytřásla i svou prokletou duši.
 
To bylo tak. Tam, kde je vzedmutá Homole, na pomyslném kříži čtyř měst,  dala vdova po španělském generálovi Terezie Eleonora Ugarte vystavět poutní kostel a k němu na stodvanáct metrů vedoucí schodiště. 
Stotřiapadesát stupňů a šestnáct odpočívadel cesty vzhůru odkazují symbolikou čísel k Velkému růženci,  cyklické modlitbě o shodném počtu Zdrávasů a Otčenášů.
Výstavba monumentální rampy byla pod dohledem drábů natolik obtížná, že robotníci zadavatelku prokleli. Od těch dob, kdy hraběnka spočinula v hrobce u kostela, jí čert nedá klidu a vláčí ji kočárem nahoru a dolů.
 
Vyprávělo se rovněž, že poutnímu místu předcházel jakýsi hrádek, který měl údajně dobytím smést samotný Karel IV.   

« zpět < předchozí lokace následující lokace >