Ohnivý sud a větrný mlýn, Příčovy

Ohnivý sud a větrný mlýn, Příčovy

GPS   49.675553, 14.382507

Za starých časů šlo krajem varování, že se tu v půli noci valívá ohnivý sud. "Kdo snad by se mu do cesty připletl, zle dopadne." 

Než svou pozornost přimkneme k sudovitému tvaru torza větrného mlýna, vzpomeňme jméno radikálního kněze Martina Húsky. Kat jej totiž po těžkém mučení, kdy se nezřekl svého přesvědčení, zatloukl do sudu a v něm v té vypjaté, po Husovi pojmenované době, zaživa upálil. To však bylo v Roudnici.

Příčovský větrník byl vystavěný nejdříve o století možná až o dvě déle. Nijak přesně se neví. Uvažuje se, že stavitelem mohl být Jakub Krčín. První písemná zmínka je datována až rokem 1604.
Mlýn holandského typu svojí velikostí směle konkuruje největším v Evropě. Průměr u paty stavby činí čtrnáct metrů. Nečekaná velikost zaskočila i delegaci z Nizozemí, jež u nás něco takového vůbec nečekala. 
Vítr se  však po staletí opírá už jen do kamene. Lopatky se dávno zastavily. Soukolí osudu završil čas a působivé těleso na mírném návrší je již koncem 18. století uváděno jako pobořené.

« zpět < předchozí lokace následující lokace >