Vypleněný klášter Sezemice

Vypleněný klášter Sezemice

GPS   50.064731, 15.853634

Sezemický klášter od nepaměti tratil. Býval sužován úkladem nepřejících. Řádové sestry utiskovaly výboje krajinou se potulujících lapků. Konvent však nebyl ušetřen ani ran stran rozběsněných živlů. Vzplanul zde velký požár a přihnala se i ničivá vichřice.

Zásahem samotného papeže ku pomoci z vykloubených časů, klášter disponoval odpustky. Jejich prodej řeholnicím skýtal prostředky na opravu.

Za vlády Karla IV. došel konečně libému rozkvětu. Až pak zle bylo v květnu, v roce 1421 přišla osudná rána, husité. Táborité tu zajali, svázali na třináct panen. K obecné té hrůze měly býti utopeny. Tak velel údajně samotný Jan Žižka z Trocnova. Zásahem shůry, kdy nebe bylo slitovné byly nakonec k životu propuštěny.

Vypleněný a vypálený konvent už z popela nikdy nepovstal.

Dnes zde najdeme původně klášterní kostel v charakteru mnohých pozdějších úprav, ale s tehdejší gotickou vazbou, ostěními i dalšími prvky. A také osmibokou dřevěnou zvonici z počátku šestnáctého století. Ta je díky svému tvaru a velikosti s výškou patnácti metrů, výjimečná na úrovni celé země.


« zpět < předchozí lokace následující lokace >