Harant, zachránce císaře, Pecka

Harant, zachránce císaře, Pecka

GPS   50.479372, 15.604163

Cesty osudu bývají rozeklané jako špatně okousaná pecka. Hrad stejného jména obýval zachránce Rudolfa II. Při stolování se jeho veličenstvo počalo dávit jídlem a kdo ví, možná i peckou. Světoběžník Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic neváhal, včasným zásahem, ranou do císařových zad, zprůchodnil urozené dýchací cesty. 

Pán Pecky sepsal u dvora také cestopis. Odyssea zachycuje jeho putování do Svaté země, zevrubný popis Božího hrobu či peripetie přepadení Araby. 

Úděl renesančního vzdělance byl plný zvratů. Uznávaný hudební skladatel  bojoval za monarchii s Osmany, ale kanonádou nechal později ostřelovat i císařský palác ve Vídni. S českými stavy válčil u bran města už coby evangelík.
Jeho konverze od katolicismu byla rozcestím, které jej odloučilo od souputníka z orientu Heřmana Černína z Chudenic. Ten byl později svědkem exekuce  na Staroměstském náměstí. Kat Mydlář sťal jedním rázem meče Kryštofovu hlavu, třetí ze sedmadvaceti v pořadí.
Před smrtí provázely našeho odsouzence pochybnosti a strach o rodinu. V jednom bylo jeho vědomí pevné. Právě v protestantské víře, k níž jej přivedlo jeho pozemské poznání.
 
Za povšimnutí jistě stojí, že Harantovo zatčení na Pecce provedl oddíl Albrechta z Valdštejna konvertity, který se od evangelíků ke katolíkům odklonil z vidiny prospěchu a kariérismu. Jemu také zkonfiskovaný hrad připadl. Ke katolictví se  vrátila i vdova popraveného, s níž se oženil druhý z cestovatelů, výše řečený Heřman z Chudenic.

« zpět < předchozí lokace následující lokace >