Tvrz Stoupec strážnice stezky Trstenické

Tvrz Stoupec strážnice stezky Trstenické

GPS   49.919610, 15.573157

Za cípem lesa právě vychází měsíc. Ztrácí svůj kruh. Je už druhé noci od velikosti jarního úplňku. Jen krok a stejně jako boční vpád mladého lesa, narušíme mnohasetletý poklid kruhové tvrze Stoupec.

Schována je v lesích jako strážní bod blízkého pěticestí. Za Vícemilickým průsmykem. Ten se podle některých názorů ve svém průstupu nížiny a hor snad stéká také s linií dávné Trstenické stezky. 
 
Dodnes poměrně razantní obranné valy a příkop naznačují způsoby minulosti. Potřebu opory v místě. Už František Palacký ve svých dějinách napsal: "Železné hory bývaly peleší loupežnickou."
 
Fortifikace se v písemných pramenech připomíná v roce 1486, však již jako pustá. První zmínka o dvorci toho jména pojednává o Janu Chrastovi ze Stoupce. Ten tvrzi navazující usedlost získal od krále Václava IV. roku 1394. 
Ticho do tvrziště přinesl pravděpodobně lomoz nájezdu vojska uherského krále Matyáše Korvína (1469). Život odtekl i jako voda rybníků,  co v případě nebezpečí údajně zavodňovaly parkán této pevnůstky.
 
Snad ten časný zánik vedl ke vzniku bájesloví, že tu stával klášter.

« zpět < předchozí lokace následující lokace >