Čívická studánka, Kokešov

Čívická studánka, Kokešov

GPS   50.022129, 15.655444

Do krajiny se ukládal soumrak. Na cestě tři zmožení dráteníci a konečně i pěkná studánka. Chlapci se rozhodli přenocovat. Dobrá voda zahnala hlad a spánek měl přemoci únavu. Spokojeně spali, když tu Juru Hutara něco probudilo.
K ránu ještě daleko, přesto cosi rozsvítilo noc. Zjevení. Bíle zářící postava svaté, poznal ji. Dráteník hned: Buď pozdravena Maria Panno. Přízrak pokynul a Jura jej následoval. Viděl, jak vstoupila do třpytivé vody. Bylo to jako znamení. A pak se rozplynula.
Hutar se tu od té noci opakovaně modlil. Zvěst o setkání či snu šla krajinou. Místo získalo věhlas. Snad i další lidé ji spatřili.
Majitel čívického panství hrabě Chotek dal pramen upravit a slávě bohorodičky vztyčit mariánský sloup. Do dvou  let od prvního zjevení v roce 1867 byl kousek přemístěn a zastřešen dřevěnou kaplí. Místo vyzývalo k poutím, v dobách největší slávy je provázela až šestitisícová procesí. 
Označení Kokešov se odvozuje od jména majitele v sousedství studánky vystavěné konzervárny.
Po znárodnění připadl majetek Emanuela Kokeše závodu Tesla Pardubice. V roce 1985 zde byla vyvinuta slavná Tamara. Vojenský radar, který zvládl jako první zařízení odhalit i neviditelná letadla Stealth.
Původní kapličku nahradila zděná, vysvěcená v roce 1997. 
Zdejší vodu stále provází víra. Vždy potkáte někoho, kdo navzdory rozborům plní své kanystry léčivou vodou.

« zpět < předchozí lokace následující lokace >