Kittel-jizerskohorský Faust, Šumburk

Kittel-jizerskohorský Faust, Šumburk

GPS   50.694148, 15.215251

Faust, člověk s výhodami upsaného ďáblu. Johann Joseph Anton Eleazar Kittel vládl jako ranhojič své doby takovými schopnostmi, že jeho jméno bylo skloňováno jednak v naději, druhak jako synonymum jedince na šikmé ploše spadajícího dříve či později peklu.
Ovládal tajemství, všehoj, účinný lék na veškeré zdravotní neduhy, které mu přineslo značný věhlas a jmění. Jeho služeb bylo dožadováno v Praze a snad i daleké Vídni.
Ze dne 15. 9. 1779 pochází záznam o podivuhodném léčiteli i v cestovním deníku císaře Josefa II.
Marodi, očekávající spásu neváhali podstupovat mnohakilometrové poutě, jen aby jim "horskej doktor" pomohl. Ten měl svůj, tak řečený hrad v Šumburku, dnešní Krásné na pomezí Jizerských hor a Krkonoš. Rozložitá roubenice skýtala zázemí lékařské praxi. Nechyběla zde ani lékárna či pokoje pro pacienty.
Abychom uzavřeli krátký kruh, pak se dotkněme pověstí zmiňujících čarovnou knihu či létající plášť.
V roce 1929 se v nedalekém Lučním mlýně našel barokní, ručně psaný text pojednávající o Trojím pekelném zaříkání, tématu tak blízkém kittelovské tradici. A opět jsme u služebníka pekel. Nehodné jazyky, to když doktor v Krásné nechal vystavět i kostel a v něm Svaté schody, pak ještě připomínali, že jen proto tak učinil, aby se vykoupil a vymanil ze svého spolku s ďáblem.
Dnes tu veškerá ta podivná dějství připomíná Kittelovo muzeum.

« zpět < předchozí lokace následující lokace >