Protestantská stodola Pustá Rybná

Protestantská stodola Pustá Rybná

GPS   49.707941, 16.137008

Psal se rok 1781, bylo po žních, časně podzimní vítr přivál prvotní svěžest náboženské svobody. Josef II. právě vydal Toleranční patent. Dokument,  který vedl k osvícenému rozvolnění poměrů. Z dosavadního podzemí k částečné rovnoprávnosti vedle římskokatolické církve vyvedl další tři křesťanská náboženství. Jednalo se o kalvínství, luteránství a řeckopravoslavnou víru.

Právě kalvínismus neboli helvétské vyznání našlo dříve pronásledovaným bratřím zázemí v Pusté Rybné. Své obřady, při nichž přijímali pod obojí způsobou, sloužili v této roubené, osmiboké stodole z počátku 18. století. Naplnili tak onu omezující, podmíněnou část tolerančního patentu,  vyžadující, aby protestantské modlitebny postrádaly zjevné prvky sakrálních staveb, jakými jsou věže šplhající k nebesům, nebo zvony svolávající ke mši.

Polygonální tvar dříve v kraji běžného způsobu stavitelství je dnes výjimečnou kulturní památkou. V současnosti ve stodole našlo své útočiště malé zemědělské muzeum.

« zpět < předchozí lokace následující lokace >