Mumie, Klášter nad Dědinou

Mumie, Klášter nad Dědinou

GPS   50.235757, 16.036782

Nad řekou Dědinou Klášter. Už není, býval tu.  Od brzkých dob potud, kdy jej v roce 1420 vyplenili a spálili orebité. Svaté Pole, jak bylo ve slávě nazýváno, tak rázem zaniklo.
 
Vypráví se překvapivý příběh. Ve stavebním rozmachu devatenáctého století,   při výkopu jakéhosi sklepa, zde objevili skryté schodiště. Na jednom z níže položených stupňů pak nalezli mumii. Ten mnich tu po své smrti seděl po staletí. Ve vysušených rukou údajně svíral váček mincí.
 
Paměť místa je tu vyrovnaná v kameni. U řady místních chalup lze najít pískovcové fragmenty starého konventu. Stejným materiálem sestává i kostel Sv. Jana Křtitele ze šestnáctého století. Nalezené pohřebiště z konce prvního tisíciletí naznačuje pravděpodobnost, že zde před husity zničenou misií cisterciáků patrně působil i dřívější řád benediktýnů.

« zpět < předchozí lokace následující lokace >