Římské legie a stély Jevíčko

Římské legie a stély Jevíčko

GPS   49.633984, 16.699700

Kdo by to čekal? Impérium 2. stol. n. l. a tak vysoko na severu. Na prahu Jevíčka, jen několik málo metrů za těmito náhrobky, odkryl záchranný archeologický průzkum pochodový tábor římských legií. Na šedesát metrů obranného prvku jakým je hrotitý příkop a vyzdvižená římská keramika, terra sigillata, nám v částečných obrysech načrtává představu o tomto dočasném ležení. Jednalo se o opevněný stanový tábor pro jednu až dvě legie. Každá čítala okolo 4500 mužů. Odkryté linie kopírovaly východní okraj a pokračovaly do zastavěné, centrální části dnešního města. Zázemí vojska naznačují i nálezy dvou chlebových pecí. Římané na trase dávné stezky kontrolovali tehdejší situaci. Vzpomeňme, že se jednalo o germánské území a dobu markomanských válek. Stély Davidova lidu v dnes již nemnohém počtu odkazují k dalšímu rázu tohoto místa. Ke druhému židovskému hřbitovu, který zde skýtal věčné spočinutí od roku 1836 do 70. let 20. stol. Od té doby tu je park.


« zpět < předchozí lokace následující lokace >