Přenesený kostel Mikulovický

Přenesený kostel Mikulovický

audio průvodce
GPS   49.990696, 15.785279

Původně zde býval pohanský háj, kostel sem byl přenesen až anděly z nedalekých Dražkovic,
tak alespoň pojednává jedna z pověstí o kostelu Sv. Václava vystavěném na Mikulovickém kopci.
Tato krajinná vyvýšenina již pamatuje mnohé. Záchranný archeologický výzkum doby nedávné
hovoří o osídlení mnoha pravěkých období. Země promluvila nálezy pravěkého staveniště,
jakož i kostrových hrobů. Pokladem zlatých záušnic, bronzových a jantarových šperků, skytským kostěnným obložením luku importovaným od černomoří či římskou signovanou keramikou dovezenou z Galie. Která díky dochovalému kolku dílny byla konkretizována přesně časově i místně do Lazaux okolo roku 190. našeho letopočtu.
Hrobům "skrčků" doby bronzové pochovávaných hlavou k jihu na pravý bok, se vymykají ostatky jedince uloženého hlavou na sever na levici, pod značným množství velkých kamenů.
Tato anomálie může vést myšlenky k tématu protivampyrických opatření.
 
Dnešní barokní kostel nese ve své zvonici hned pět zvonů, tím nejstarším je poledník z roku 1519.
Na místním hřbitově jsou pochováni také potomci Boženy Němcové.
 

« zpět < předchozí lokace následující lokace >