Písečný přesyp, Písty

Písečný přesyp, Písty

GPS   50.161530, 14.998572

Nejzachovalejší písečná duna u nás, není jen poušť. Váže k sobě i překvapivý život. 
Geologický fenomén pohyblivých přesypů vznikl ve čtvrtohorách. Labe přinášelo splavený štěrk a ukládalo jej do teras.  Živelnost řeky pak často měnila tok a opouštěla nespoutané koryto, vysychající materiál probíral vítr. Bral tu nejjemnější část. Přenesená vátina vršila poušť, nový prostor pro nečekané predátory. 
Písty jsou lovištěm polabského mravkolva. Jeho larvy mají pod nálevkovitou pastí v písku políčeno a  číhají, kdo se chytí. Dalším z dravců, s podobnými způsoby,  je svižník lesní. Ale nebojme se, dorůstá jen jeden a půl centimetru. Nalezneme tu i poetiku se jménem palíčkovec, psineček, kolenec či kostřava. A pouštní pocit. 
Abychom neopomenuli historii člověka, vzpomeňme, že zdejší archeologické nálezy připomínají lidskou přítomnost v době kamenné, halštatské, římské, jakož i ve středověku.

« zpět < předchozí lokace následující lokace >