Libišany z gruntu od pravěku

Libišany z gruntu od pravěku

GPS   50.154455, 15.757087

Ačkoli Země musela okolo své hvězdy oběhnout dráhu v řádu tisíců let,  než čísi ruka svým tahem vykroužila písmo v textu zmiňujícím osadu Libišany (1436). Člověk neolitu zanechal v této lokalitě svůj otisk už tenkrát. V mokřadech a rašeliništích, v místě zvaném Na bahnech byly nalezeny stopy po nákolích stavbách prvních zemědělců. Jednalo se o obydlí vynesená do výšky a sucha, na kůlech připomínajících dnešní piloty.

Další slova pak nepřímo podle Antonína Profouse odkazují na místní tvrz. "Hradečtí vyjeli s velkú puškú k Libišanóm i nedobyvše jich, navrácali se s nepořízenó zpět.“ Její vznik lze spojovat snad s okolnostmi vyplenění Opatovického kláštera. Zánik pak přichází po roce 1493, kdy Libišany ve své državy k pardubickému panství připojuje Vilém z Pernštejna.

Tvrz již dávno sešla. Stopy téměř setřel čas,  když byl její pahorek,  tenkrát ještě od severu obtékaný vodním příkopem, osazen okrouhlou zvoničkou (1834) a kamenným křížem. 
Dnes se v Libišanech těží rašelina pro léčebné procedury Lázní Bohdaneč.

« zpět < předchozí lokace následující lokace >