Lucerna Lichnice

Lucerna Lichnice

audio průvodce
GPS   49.879468, 15.586563

Věno českých královen. Světlík či světlice, holá skála nad rovinou vzedmutá, a tak z dálky patrná jako lucerna, dala roku 1251 jméno vystavěnému hradu Lichtenburk, ústy času překlopený v dnešní jméno Lichnice.

Smil, Trčka i Karel IV. jména mnohá ji dějinami provází, urození jakož i výbojní lapkové. Stejně tak pověstí nesoucí se s meluzínou jejími rozebranými hradbami je v řadě: o zazděné nevěrnici, pokladu, tajné chodbě i kruté panně Miladě.
Dobývána husity i zemským vojskem, lstivou snahou Švédů, hrdá i pokořená. Její slávě přesto nejvíce ukrojil stín požáru,
její zkázu pak svým dekretem roku 1649 signoval Ferdinand III., který z obavy před obsazením nepřátelskou silou nechal pobořit Lichnici jakož i mnohé další české hrady a tvrze.

« zpět < předchozí lokace následující lokace >